Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kancelaria wygrała w imieniu Klienta (przedsiębiorcy) spór sądowy z Pożyczką Gotówkową sp. z o.o. w Warszawie o zapłatę z tytułu nieważnej przedwstępnej umowy pożyczki

 

Kancelaria reprezentowała Klienta (osobę fizyczną prowadzącą działalnosć gospodarczą) w sporze sądowym z instytucją parabankową, tj. Pożyczką Gotówkową sp. z o.o. w Warszawie (poprzednie firmy tej spółki: Pomocna Pożyczka sp. z o.o. i Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o.o. w Słupsku) o zapłatę z tytułu z tytułu nieważnej przedwstępnej umowy pożyczki, w ramach której zastosowano szereg zapisów umownych naruszających przepisy obowiązującego prawa oraz zasady obrotu handlowego.

W odróżnieniu od innych spraw tego typu przeciwko w/w podmiotowi, opisywanych szeroko w mediach, dodatkową trudnością był fakt, że umowa pożyczki została zawarta przez Klienta w ramach prowadzonej przez niego działalnosci gospodarczej i nie była tzw. umowa konsumencką, co by umożliwiało skorzystanie z możliwości jakie dają przepisy tzw. prawa konsumenckiego, w tym ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa -  Śródmieścia w Krakowie, który uwzględnił w całości żądanie powoda wraz z zaległymi odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Przedmiotowy wyrok już się uprawomocnił i został przez stronę pozwaną wykonany.

W/w sprawa jest nasza pierwszą zakończoną, i to z sukcesem, sprawą dotyczącą odpowiedzialnosci tzw. parabanków wobec Klientów pokrzywdzonych na gruncie zawartych z nimi umów pożyczek i quasi-kredytowych.

Z ramienia Kancelarii Klienta reprezentował mec. Michał Kula, przy udziale apl. adw. Martyny Kaczmarek.