Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
baner

Kancelaria wygrała w imieniu Klienta (osoby fizycznej) precedensowy spór sądowy z zagranicznym towarzystwem ubezpieczeniowym o zapłatę odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych

Kolejna sprawa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym wygrana przez naszą kancelarię

Kancelaria reprezentowała Klienta (osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne) w sporze sądowym z zagranicznym towarzystwem ubezpieczeniowym o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody w postaci całkowitego zniszczenia budynku rolniczego powstałej w skutek wybuchu instalacji gazowej na sąsiedniej nieruchomości. Towarzystwo odmawiało realizacji roszczenia odszkodowawczego wynikającego z umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych powołując się m.in. na kwestię wykładni pojęcia "eksplozji", o którym mowa art. 67 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które nie było wcześniej przedmiotem interpretacji ze strony orzecznictwa sądowego, a także okoliczność, że wybuch nie miał miejsca na nieruchomości pokrzywdzonego.


Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, który uwzględnił w całości żądanie powoda wraz z zaległymi odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Przedmiotowy wyrok już się uprawomocnił i został przez stronę pozwaną wykonany.


To już kolejna sprawa z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej z sukcesem prowadzona przez naszą Kancelarię.


Z ramienia Kancelarii Klienta reprezentował mec. Michał Kula, przy udziale apl. adw. Martyny Kaczmarek.